Delen via sociale media

 

Mijn interesses door de jaren heen:

Klassieke geschiedenis, de Middeleeuwen, gnostiek.

Het menselijke bewustzijn en de werking van de hersenen.

Kwantumfysica. De nieuwe fysica sinds Einstein. Het behandelt het gedrag van materie en energie op atomaire en subatomaire schaal. Het gedrag van de bouwstenen van de fysieke realiteit, de allerkleinste elementaire deeltjes. De wereld van de kwantumfysica is bizar en vreemd. Er zijn vele eigenaardige verschijnselen, zoals verstrengeling. Twee deeltjes die een interactie met elkaar hebben gehad blijven dit houden, ook al zijn ze daarna mijlenver van elkaar verwijderd. Tevens kunnen deeltjes op hetzelfde tijdstip op 2 plaatsen tegelijkertijd zijn. Dan is er nog het feit dat je nooit alle eigenschappen van een deeltje kan meten. Kwantumfysica druist in tegen het gezonde verstand, dat maakt het juist zo vreselijk interessant. Het heeft vele, nieuwe inzichten gebracht. Er verscheen bijvoorbeeld een groep wetenschappers die een link legden tussen oude wijsheid tradities en de fysieke werkelijkheid. In deze oude wijsheid tradities (bijvoorbeeld het Hindoeïsme) spreekt men van een veld, of een web wat alles doordringt en waaruit alles ontstaat. De Oude Grieken noemden dit de ether. Ook in de klassieke fysica was sprake van de ether of het vacuum. Dit idee verdween echter, of werd genegeerd. De ruimte tussen de dingen was gewoon leeg. Dingen waren gescheiden van elkaar. Maar door vele onderzoeken in de kwantumfysica kwam naar voren dat dit misschien niet zo is. Zoiets als het veld of de ether bleek wel te bestaan, het kreeg diverse namen onder andere het nulpuntsveld. De lege ruimte was voortaan gevuld met een soort zinderende soep aan mogelijkheden. Voorts kwam naar voren dat de wereld op fundamenteel niveau niet bestaat uit deeltjes, maar uit energie. Uit deze energie worden de deeltjes gevormd. Echter is het ook zo dat op fundamenteel niveau alles uit waarschijnlijkheden bestaat. De actie van de observator bepaalt wat uit deze soep aan waarschijnlijkheden de realiteit wordt. Sterker nog: bewustzijn (=gerichte aandacht) schijnt de zichtbare realiteit te vormen. Het bewustzijn speelt dus een grote rol. De laatste jaren zijn er weer vele nieuwe dingen ontdekt. Zoals de vondst van het zogenaamde Higgs deeltje. Dit deeltje is de drager van het Higgs veld, wat in het hele universum aanwezig is. Misschien is dit een verklaring voor dat alles doordringende veld waar vele oude wijsheid tradities van spreken. Dan is er nog het zogenaamde holografisch principe. Holografisch betekent dat ieder klein stukje van iets alle informatie bevat van het geheel. Een combinatie van de volgende twee zaken: de kosmos als hologram en onze hersenen als een holografisch systeem, is zeer opwindend. Het zou in ieder geval de enorme opslagcapaciteit en de ongelooflijk veelzijdige en snelle werking van onze hersenen verklaren. Tevens beweren onder andere de Nederlandse fysici Gerard 't Hooft en Erik Verlinde dat de kosmos een onderliggende structuur heeft die bestaat uit informatie. De kosmos met alles erin zou kunnen werken als een gigantische kwantumcomputer waaruit alles wat bestaat voortkomt. Wat het bewustzijn betreft: er zou een soort super bewustzijn kunnen bestaan buiten ons lichaam. Onze hersenen zouden dan fungeren als een soort zender / ontvanger. Deze inzichten zijn erg nieuw en krijgen hopelijk een vervolg, waardoor misschien verklaard kan worden hoe onze materiele wereld werkelijk in elkaar zit, hoe onze hersenen nu precies werken en wat bewustzijn is.

Bovenstaande is vrij kort door de bocht, als ik dit alles uitgebreid zou moeten beschrijven zou deze website uitpuilen. Voor wie geïnteresseerd is heb ik wat links toegevoegd. Maar al dit mooie en interessante heb ik verwerkt in mijn boeken. Er zijn echter, voortgekomen uit de moderne technologie, ook griezelige aspecten. Zoals door de mens opgewekte electromagnetische straling en de vele nadelige gevolgen hiervan, vastgelegd in rapporten van artsen en wetenschappers over de hele wereld. Wij mensen zijn continu, dag en nacht, ondergedompeld in een soep aan microgolfstraling middels de vele zendmasten, WiFi punten, mobiele telefoons, Ipads en dergelijke.Er is geen ontkomen aan want het gaat dwars door alles heen, dus ook je schedel. Het is ook een feit dat zowel onze hersenen als vele andere systemen in ons lichaam werken met elektromagnetisme. Er zijn mensen die beweren dat het onzin is en je geen last hebt van al die straling, er zijn echter ook mensen die beweren dat de vele rapporten en onderzoeken over de nadelige gevolgen onder het tapijt worden geschoven door de machtige telecom industrie.  Een ander punt, ook voortgekomen uit de snel gestegen technologie, is mind control. Controle van de menselijke geest van buitenaf. Er zijn gevallen bekend dat dit werkelijk gebeurd en wel door middel van straling. Een interessant en griezelig onderwerp voor - zeker - een thriller. 

Tot slot heb ik, naast lezen, ook nog enkele doorsnee huis-tuin-en-keuken hobby's zoals vogels. Momenteel heb ik 8 vogels. Verder hou ik van knutselen en ik ben gek op computergames en parfums. Maar mijn grootste hobby: mijn dochter en kleindochter! Zij maken mijn leven tot een feest.