Delen via sociale media

Passie

Gepost 2018/08/20

Passie

 

De beroemde psychiater en bewustzijnsonderzoeker Stanislav Grof (1-7-1931, Praag) deed als jonge coassistent in de psychiatrie als proefpersoon mee aan een onderzoek naar de eventuele therapeutische effecten van LSD. Deze ervaring veranderde zijn leven drastisch. In zijn bijdrage in het boek Bezielde Kosmos van Ervin Laszlo schrijft hij hierover: ‘toen een indringende ervaring die slechts enkele klokuren duurde mijn persoonlijke en beroepsmatige leven ingrijpend veranderde. Tijdens deze sessie en vooral ook tijdens de culminatieperiode ervan kreeg ik een overweldigende en onbeschrijfelijke ervaring van kosmisch bewustzijn. Deze wekte in mijn innerlijk een brandende, levenslange weetgierigheid ten aanzien van holotrope toestanden.’ (veranderd bewustzijn) Het vormde de grondslag voor een jarenlang en zeer intensief onderzoek naar wat hij noemt transpersoonlijke psychologie. Hij zegt zelf in het begin geworsteld te hebben met de diverse ervaringen die hij opdeed tijdens zijn LSD sessies. Hij schrijft: ‘Feitelijk ervoer en observeerde ik dingen die binnen de context van het wetenschappelijk beeld waarmee ik was grootgebracht als onmogelijk werden beschouwd.’ Tot zover Stanislav Grof, een zeer interessante man die gesloten deuren in de psychiatrie heeft geopend.

Ik heb hetzelfde ervaren. In de jaren 70 voegde ik me bij een groep Engelse hippies, onder de indruk van hun ideologie. Hun afkeer van kapitalisme en materialisme, geld, bezit, status, macht en technologie, volgens hen leidend tot onnatuurlijkheid, kunstmatigheid en milieuvervuiling, sprak mij zeer aan. Tevens hun afkeer voor burgerlijkheid en een overmaat aan regels en beperking tot onvrijheid, onderdrukking van gevoelens en ideeën, wat leidt tot geestelijke leegheid. Ze verzetten zich tegen liefdeloosheid, geweld, oorlog en discriminatie. Geweldig en tegenwoordig eigenlijk zeer actueel. Enfin, het onvermijdelijke gebeurde: ik liet me overhalen tot het gebruiken van LSD. En net als Grof was wat ik ervoer tijdens die trip ongelooflijk en beangstigend tegelijkertijd. Daarna heb ik het nog enkele keren geprobeerd. Toen was ik het zat. Ook ik worstelde met het verwerken van de diverse onvoorstelbare dingen opgewekt door de geestverruimende middelen. Maar het leven ging door. Toch smeulde er iets in mijn binnenste, maar ik wist niet wat. Daar kwam ik vele jaren later door toeval achter.

Ik heb op de middelbare school, toen nog de Mulo, de klassieke natuurkunde gehad. Ineens – ik weet niet meer wat de trigger was, maar ik denk het formidabele boek De slinger van Foucault van Umberto Eco – raakte ik geïnteresseerd in de moderne fysica. Er ging een wereld voor me open. Want de wereld van de kwantumfysica is vreemd en absurd en tart ons gezonde verstand. En hoe raar het ook klinkt: plotseling ontdekte ik een link met wat mijn verruimd bewustzijn had ervaren tijdens de LSD sessies. In de kwantumfysica is sprake van verstrengeling: 2 deeltjes die ooit een interactie hebben gehad, blijven deze houden ook al zijn ze lichtjaren van elkaar verwijderd. Er is sprake van non-lokaliteit: een deeltje kan tegelijkertijd op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Er is sprake van dualiteit: een deeltje kan tegelijkertijd deeltje of golf zijn. Tijd en afstand bestaan niet meer. Alles is verstrengeld. Ik kan me nog levendig herinneren dat ik in een bos zomaar ergens op de grond was gaan zitten. Plotseling was mijn lichaam verdwenen in die zin dat het opgegaan was in de omgeving, ik was er 1 mee. Maar ’ik’, degene die dit alles ervoer, was er nog, ergens in de lucht. Wat op de bosbodem lag: takjes, dennenappels, blaadjes, bewoog met een ongelooflijke vaart dwars door elkaar heen en liet een soort lichtende sporen achter in…ja wat? Ik kan me ook nog herinneren dat ik bovenop een soort duin zat en mijn 2 vrienden zocht. Plotseling zat ik op een andere heuvel. De verplaatsing en de tijd die dit in beslag zou hebben moeten nemen, was verdwenen. Wanneer ik ergens stond en 1 kant opkeek zag ik een bepaalde wereld, draaide ik me om dan zag ik een heel andere wereld. Ook weet ik nog dat ik ergens op een hoog punt stond met de armen in de lucht in aanbidding en de zon bekeek die onderging. Op dat moment was ik de Oud Egyptische farao Achnaton die de zonneschijf als enige god aanbad. Voorts heb ik ervaringen gehad op het gebied van parallelle werelden en andere kosmische gedachten. Jarenlang begreep ik dit alles niet en deed het af als hallucinaties. Tot ik dus die link zag met de kwantumfysica. Het was absurd, hoe kan een mens zoiets ervaren als wat op elementair niveau bestaat? Maar net als bij Stanislav Grof was een passie geboren, in mijn geval voor de werking van de menselijke hersenen, het bewustzijn en de kwantumfysica. Onze zintuigen en hersenen creëren een wereld van vaste objecten en ruimte en tijd. Werkt dit alles anders, door wat voor oorzaak dan ook, dan ervaar je andere werelden, die wel degelijk bestaan. Sjamanen bijvoorbeeld kunnen buiten hun lichaam treden en overal naartoe reizen. Er zijn vele gevallen bekend van uittredingen en andere zaken, wat in het Westen paranormale verschijnselen worden genoemd. Het bewustzijn van de mens is dus tot veel meer in staat dan we denken. En wat mij het meest trof waren de ervaringen van LSD gebruikers zoals beschreven in het formidabele boek Het holografisch universum van Michael Talbot. Stalisnav Grof schrijft over mensen die tijdens sessies zich identificeerden met andere mensen, planten, stenen en zelfs elektronen. Ik was verbluft.

Gelukkig zijn stoffen als LSD op een gegeven moment verboden. Ik zou ook niemand aanraden het te gebruiken. Sta je, om het zo maar even te noemen, psychisch niet al te sterk in je schoenen, dan kan het de rest van je leven allerlei psychoses veroorzaken. Ook ik heb daarmee geworsteld. Om eerlijk te zijn – uiteindelijk is het niet iets om je voor te schamen – heb ik last gekregen van angstaanvallen en kreeg een zogenaamde dwangstoornis. Ik heb meerdere malen therapie moeten ondergaan – met enig succes – en kon een vrij normaal leven leiden. Eigenlijk zou ik trots moeten zijn op het feit dat ik met deze stoornis – die nooit helemaal is verdwenen – in staat was te werken en allerlei opleidingen te volgen. Met succes. Ik zou trots moeten zijn op het feit dat ik boeken schrijf. En daarin zaken beschrijf die ik zonder mijn ervaringen van een verruimd bewustzijn nooit zo goed zou hebben begrepen. Als ik namelijk iets goed kan visualiseren, als het ware voor me kan zien, dan valt het kwartje. De ervaringen die ik opdeed met mijn verruimd bewustzijn – net als bij Stanislav Grof en overigens ook de astronaut Edgar Mitchell die een kosmische openbaring kreeg in de ruimte – hebben me dus aangezet tot het bestuderen van de meest fascinerende stof als het menselijk denken, het bewustzijn en de kwantumfysica. Het is een ware passie geworden, waar ik dagelijks van geniet.

Lees de rest van deze post »

Het kwantumvacuĆ¼m

Gepost 2018/06/10

De kosmos is geheel doordrongen van een soort medium, superdicht maar ook supergeleidend. Het heeft vele namen. De Oude Grieken noemden het de ether, de Hindoes noemen het Akasha, de Chinese Tao noemt het Chi’i en in de moderne wetenschappen heet het nulpuntsveld, A-veld of kwantumvacuüm. Ondertussen is min of meer bewezen dat een gedeelte van de ruimte, afgekoeld tot het absolute nulpunt, onder welke omstandigheden niets meer zou kunnen bestaan, daarentegen wemelt van de energie. Eigenlijk is het meer een soort oceaan aan potentialiteit, een zee aan mogelijkheden. Uit deze zee aan energie ontstaan deeltjes (kwanta) en de bijbehorende krachten en vormen de wereld van de vaste voorwerpen, tevens ontstaan ruimte en tijd. Dit kwantumvacuüm wordt doorkruist door zogenaamde torsiegolven, ook wel genoemd scalaire golven, welke worden gegenereerd door deeltjes, krachten, voorwerpen en zelfs onze gedachten. Alles wat bestaat veroorzaakt torsiegolven. Torsiegolven verliezen geen energie en ze bewegen sneller dan de lichtsnelheid. Tevens nemen ze informatie op (=informatie over toestanden van bijvoorbeeld deeltjes, spintoestanden, impulsmomenten enzovoort) Deze informatie doorkruist door middel van de torsiegolven het gehele universum en vormen zo een holografisch geheel. In de holografie bevat ieder gedeelte van bijvoorbeeld een systeem de informatie over het gehele systeem, de opslagcapaciteit van een hologram is enorm. Je zou dus kunnen stellen dat het kwantumvacuüm met zijn patronen van torsiegolven die holografisch zijn, informatie bevatten over alles wat eens bestaan heeft in het universum.

Dit is de visie van de Hongaar Ervin Laszlo, hoogleraar filosofie, systeemwetenschappen en futurologie. Een soortgelijke visie had de Engelse kwantumfysicus David Bohm, al benoemde hij het anders. Wat die informatie betreft noemde de Amerikaanse theoretisch fysicus John Wheeler het als de basis van alles wat bestaat, van hem komt de beroemde slogan: ‘It from bit.’ Ook de Nederlandse fysici Gerard ’t Hooft en Erik Verlinde beschouwen informatie als fundamenteel. Omdat ik meerdere stukjes wil gaan schrijven over dit onderwerp (en sommige theorieën zijn zeer ingewikkeld en er komt meer bij kijken) wilde ik als inleiding een eenvoudig beeld schetsen.

 

Lees de rest van deze post »

Straling

Gepost 2018/06/10

Straling

 

Door de mens opgewekte straling is de rode draad in enkele van mijn boeken. Met door de mens opgewekte straling bedoel ik voornamelijk de straling van mobiele telefoons, Dect telefoons, Wifi routers, de magnetron, babyfoons, UMTS masten en dergelijke. Men noemt dit elektrosmog. Velen hebben mij bedenkelijk aangekeken als ik opperde dat al deze straling, zo ongelooflijk toegenomen de afgelopen jaren, weleens schadelijk zou kunnen zijn. Zij denken dat de overheid dit nooit zou toelaten, namelijk het onderdompelen van zijn bevolking in gevaarlijke microgolfstraling. Al jaren volg ik de gepubliceerde onderzoeken, lees boeken over het onderwerp, bekijk de meningen van de voor- en de tegenstanders, maar ook wat de overheid erover zegt. Echter, mijn kennis van hoe het menselijk lichaam en de menselijke hersenen werken, vertelt mij iets anders. De mens is een elektromagnetisch wezen.[1] Onze cellen bijvoorbeeld werken met elektrische impulsen, evenals onze hersenen en niet te vergeten ons hart. Het genoom reageert op elektromagnetische velden. Dit alles is ongelooflijk fijn afgesteld. En aangezien straling dwars door alles heengaat, zou je je kunnen voorstellen dat deze niet natuurlijke pulsen zouden kunnen interfereren met de natuurlijke straling. Feitelijk is op elementair niveau ons lichaam geen vast iets, maar een verzameling trillingen en energieën. Stel je nu eens voor dat daar kris-kras en dag- en nacht allerlei andere, niet natuurlijke straling, doorheen gaat. En wat doet het?

Ondertussen is bekend dat microgolfstraling hersentumoren veroorzaakt, DNA breuken, de hersen-bloedbarriere (die zorgt dat schadelijke stoffen niet in onze hersenen kunnen komen) doorbreekt, leukemie bij kinderen veroorzaakt, evenals ADHD, leer- en concentratiestoornissen, stijging van de bloeddruk, hartkloppingen, hoofdpijnen en migraine, om maar wat te noemen. Tevens zou het depressie, gejaagdheid en een algemeen gevoel van onbehagen veroorzaken. Niet mis, zou ik zo zeggen. Is dit allemaal dan waar? Volgens mij wel. En waarom doet de overheid niets? Omdat machtige telecombedrijven en de farmacie (die immers grof verdiend aan al die zieken) de touwtjes in handen hebben. Voorts is er de angst voor enorme schadeclaims. Er is hier namelijk een verband met asbest en sigaretten: de effecten doen zich pas voor op de lange termijn. Maar als men niet zeker is van zijn zaak, waarom de Nederlandse bevolking dan als proefkonijn gebruiken? En kan men wel terug nu bijna iedereen (ook kinderen) een mobiele telefoon hebben en thuis draadloos internet wordt gebruikt? Maar wat moet een mens, je wilt erbij horen, je wilt geen uitzondering zijn of wereldvreemd worden genoemd. In werk- familie en vriendensituaties is bijvoorbeeld de mobiele telefoon al bijna een onmisbaar iets. ‘Heb jij nog geen Whatsapp? Hoe kan ik je dan een berichtje sturen als ik te laat ben?’ Tevens – zo heb ik gemerkt – ga je van alles missen, zoals leuke foto’s die kleindochter stuurt tijdens een uitje. Om maar wat te noemen. Zonder Whatsapp hoor je er dus gewoon niet bij en moet je sterk in je schoenen staan om vol te blijven houden het niet te willen. Ik heb bijvoorbeeld mijn Dect telefoon van de hand gedaan. Ik had een telefoon met snoer, maar die is kapot gegaan. Ik kon er geen 1 meer vinden. Maar ik wil toch mensen bellen of gebeld worden. Dus dan maar een mobiele telefoon. Met een goede camera en Whatsapp. Draadloos internet heb ik niet en dat zal er nooit komen. Wel heb ik een magnetron. Zoals ik al zei moet je sterk in je schoenen staan wil je je de geneugten van het moderne leven, waar je zo aan gewend bent geraakt, gaan ontzeggen. Of mijn maatregelen zin hebben? Nee, want er is de straling van de buren en de masten buiten. Eigenlijk is het een schande. Ik heb daarom enkele artikelen uit de grondwet erbij gehaald.

Nederlandse grondwet, artikel 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Artikel 21: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Aha! Niemand mag dus, volgens de grondwet, iets met mijn lichaam doen. Tevens is de zorg van de overheid gericht op de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Als ik ongevraagd wordt bestraald en dit zou schadelijk blijken te zijn, is de onaantastbaarheid van mijn lichaam in het geding. Daar komt dan nog bij dat de aantallen negatieve ionen in de lucht, drastisch afgenomen zijn.[2] Negatieve ionen werken als een soort stofzuigertjes en doen schadelijke stoffen in de lucht verdwijnen. Zonder deze negatieve ionen hebben allerlei bacteriën en virussen vrij spel, want het afweersysteem van de mens wordt flink aangetast. Er ontstaan ziektes als astma. Men wijt de afname van negatieve ionen aan door de mens opgewekte straling. Hier is dus de bescherming en verbetering van mijn leefmilieu in het geding, samen met de sowieso aanwezige microgolfstraling. Maar wat doe je hier nu mee? De staat aanklagen? Ik zie me al aankomen! Je wordt vierkant uitgelachen, neergezet als een complottheorie aanhangend idioot, een wazig new-age figuur. Is dit erg? Het kan me niet schelen wat mensen van me denken, ik geloof heilig in de negatieve effecten van niet natuurlijke straling. Een mens zou een weg moeten zien te vinden tussen wat enerzijds de alternatieve wetenschappers beweren en anderzijds wat de meer conservatieve wetenschappers beweren. En je moet niet alles geloven maar je intuïtie volgen.

Er is echter hoop. De toename van microgolfstraling reduceert dramatisch de werking van het enzym cholinesterase. Dit veroorzaakt een grote activiteit van acetylcholine in ons zenuwstelsel. De symptonen hiervan op de korte termijn zijn algemeen bekend: verwarring, concentratiestoornissen, geheugenverlies- en achteruitgang, vermoeidhei, slechte conditie, hoofdpijn, migraine, pijn op de borst en hartproblemen. [3] De meting van deze spiegels van cholinesterase en acetylcholine zou in toekomstige rechtszaken doorslaggevend kunnen zijn. Maar zover zijn we nog niet. Ondertussen gaat de plaatsing van nieuwe masten door en kijkt het grootste gedeelte van de bevolking de andere kant op. Of beter gezegd: op het scherm van hun mobieltje.

 [1] Gerrit Teule, De elektromagnetische mens / Elektrosmog, de verborgen vervuiler

[2] Benjamin Adamah, Nulpunt revolutie, pagina 221

[3] Benjamin Adamah, Nulpunt revolutie, pagina 229 en 230, waarin een verwijzing naar een Zweeds onderzoek en eerdere Russische onderzoeken

Zie verder www.stopumts.nl Deze website staat bomvol artikelen en rapporten van onderzoeken en Nationaal Platform Stralingsrisico’s

Lees de rest van deze post »

De raadselen van de zwaartekracht

Gepost 2018/05/15

 

Zwaartekracht. 1 van de 4 natuurkrachten waar we als mens het meest mee bekend zijn en dagelijks mee te maken hebben. De andere 3 zijn de elektromagnetische kracht en de sterke en de zwakke kernkracht. Van de laatste 2 merken we feitelijk niets, afgezien van het feit dat we zonder deze krachten niet zouden bestaan. Maar de zwaartekracht beleef je ieder uur van de dag (en de nacht). Ik zweef niet zomaar omhoog uit mijn bureaustoel, ik kleef 's ochtends niet tegen het plafond. We zijn er zo bekend mee en toch is het voor wetenschappers de minst begrepen kracht. Natuurlijk, Newton ontwierp zijn wiskundige vergelijkingen en deze werken prima. Toen kwam Einstein met zijn relativiteitstheorieën die de boel al wat ingewikkelder maakten.  Zwaartekracht was volgens hem niet de een of andere kracht bestaande uit bepaalde deeltjes (gravitonen) maar een verschijnsel wat optreedt omdat de ruimte wordt gekromd door massa's. Vergelijk het met een opgespannen laken waar je een zware bowlingbal op plaatst. Er vormt zich een put. Leg een klein balletje aan de rand van de put en geef het een zetje. Het zal rondjes gaan draaien om de bowlingbal. Hetzelfde gebeurd in ons zonnestelsel. Einstein voegde er echter nog iets aan toe: ook de tijd is relatief. Hoewel wij daar op aarde weinig van merken. Waarom dan die ingewikkelde nieuwe wetten? Omdat wij als mens ondertussen - sinds Newton - veel en veel meer wisten van de aard van de materie. We hadden doorgrond wat de fundamentele bouwstenen van alles zijn, we hadden de kosmos al aardig verkend. Het probleem zat hem in het feit dat de wetten van Newton niet werken op de allergrootste en de allerkleinste schaal. Tevens paste de zwaartekracht niet in de inmiddels ontworpen zogenaamde "theorie van alles'', een vergelijking die alle 4 de natuurkrachten moest beschrijven. De zwaartekracht bleek een spelbreker. Zelfs de meest ingewikkelde theorie, zoals de snaartheorie, gaf geen oplossing. Het idee van een soort deeltje, wat men het graviton had gedoopt, werd door veel fysici opzij geschoven. Dit deeltje werd trouwens nooit gevonden in tegenstelling tot heel veel van de andere elementaire deeltje. Wat moet je nou met iets wat overduidelijk bestaat, maar waar je de hand niet op kan leggen? Gelukkig zijn er altijd de pioniers, de grote denkers, legendarische figuren die met iets nieuws op de proppen komen. Een van die wetenschappers is Erik Verlinde, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam. Er is een voor niet wiskundig aangelegde mensen (zoals ik) een behapbaar boekje verschenen over zijn baanbrekende theorie: elastisch universum door George van Hal. Ik heb het gekocht en wel 5 keer gelezen. Toen viel het kwartje op een dag. Ik heb op school de klassieke natuurkunde gehad en zag zwaartekracht altijd als een aantrekkende kracht. Zoals de mens wordt aangetrokken door de zwaarte (=massa) van de aarde. Nu zie ik het anders. Ik bedacht een term: trekken en duwen. Het is moeilijk je dit in 3 dimensies voor te stellen, maar Verlinde vergelijkt de kosmos met een elastisch balletje. Stopverf bijvoorbeeld of Silly Putty. Kauwgom voldoet ook. Maak een flinke bal en ga het vervolgens kneden. Prik een vinger erin en zie hoe er een put ontstaat. Dat is zwaartekracht. (even heel simpel gesteld, want Verlinde gaat nog veel verder) De kosmos is dus een kneedbaar geheel waar alles doorheen beweegt en voortdurend rekt en kneedt.  Zwaartekracht is volgens hem emergent, niet op zich staand, maar een verschijnsel wat optreedt door bepaalde interacties. Je kan dus zoeken tot je een ons weegt in dit geval, de zwaartekracht is dus geen fundamentele kracht, maar een bijverschijnsel van iets anders. (wel zeer belangrijk) Vervolgens gaat Verlinde nog een stapje verder met de vergelijking met polymeren, moleculen die bestaan uit ketens van opeenvolgende delen. Wat er gebeurd wanneer je bijvoorbeeld je bal kauwgom uit elkaar trekt is dat de polymeren uit elkaar raken en zo ontstaat extra elasticiteit. Okay, tot zover. Want Verlinde gaat dus nog verder en vergelijkt de polymeren met informatie. Het zou dus de informatie zijn die wordt verplaatst waardoor zwaartekracht ontstaat. Verlinde is niet de eerste die informatie ziet als een bouwsteen van de werkelijkheid. De fysicus John Wheeler kwam met de term: "It from bit", oftewel iets uit een bit. Alles zou dus ontstaan uit bits aan onformatie. Dit is iets voor de volgende keer.

 

Lees de rest van deze post »