Delen via sociale media

Het kwantumvacuüm

Gepost 2018/06/10

De kosmos is geheel doordrongen van een soort medium, superdicht maar ook supergeleidend. Het heeft vele namen. De Oude Grieken noemden het de ether, de Hindoes noemen het Akasha, de Chinese Tao noemt het Chi’i en in de moderne wetenschappen heet het nulpuntsveld, A-veld of kwantumvacuüm. Ondertussen is min of meer bewezen dat een gedeelte van de ruimte, afgekoeld tot het absolute nulpunt, onder welke omstandigheden niets meer zou kunnen bestaan, daarentegen wemelt van de energie. Eigenlijk is het meer een soort oceaan aan potentialiteit, een zee aan mogelijkheden. Uit deze zee aan energie ontstaan deeltjes (kwanta) en de bijbehorende krachten en vormen de wereld van de vaste voorwerpen, tevens ontstaan ruimte en tijd. Dit kwantumvacuüm wordt doorkruist door zogenaamde torsiegolven, ook wel genoemd scalaire golven, welke worden gegenereerd door deeltjes, krachten, voorwerpen en zelfs onze gedachten. Alles wat bestaat veroorzaakt torsiegolven. Torsiegolven verliezen geen energie en ze bewegen sneller dan de lichtsnelheid. Tevens nemen ze informatie op (=informatie over toestanden van bijvoorbeeld deeltjes, spintoestanden, impulsmomenten enzovoort) Deze informatie doorkruist door middel van de torsiegolven het gehele universum en vormen zo een holografisch geheel. In de holografie bevat ieder gedeelte van bijvoorbeeld een systeem de informatie over het gehele systeem, de opslagcapaciteit van een hologram is enorm. Je zou dus kunnen stellen dat het kwantumvacuüm met zijn patronen van torsiegolven die holografisch zijn, informatie bevatten over alles wat eens bestaan heeft in het universum.

Dit is de visie van de Hongaar Ervin Laszlo, hoogleraar filosofie, systeemwetenschappen en futurologie. Een soortgelijke visie had de Engelse kwantumfysicus David Bohm, al benoemde hij het anders. Wat die informatie betreft noemde de Amerikaanse theoretisch fysicus John Wheeler het als de basis van alles wat bestaat, van hem komt de beroemde slogan: ‘It from bit.’ Ook de Nederlandse fysici Gerard ’t Hooft en Erik Verlinde beschouwen informatie als fundamenteel. Omdat ik meerdere stukjes wil gaan schrijven over dit onderwerp (en sommige theorieën zijn zeer ingewikkeld en er komt meer bij kijken) wilde ik als inleiding een eenvoudig beeld schetsen.

 

Inhoud