Delen via sociale media

Deze historische roman gaat over een van de interessantste figuren uit de oud Egyptische geschiedenis: Achnaton ( ca. 1350 v. Chr.) Hij is een opvallende figuur met een lang en smal gezicht en een bijna vrouwelijk figuur. Boven hem is de zonneschijf afgebeeld met stralen die eindigen in handjes. Afbeeldingen uit zijn tijd zijn totaal anders en dat was Achnaton dan ook. Hij was een dromer en een visionair. Nadat zijn broer jong overleed werd hij onverwacht koning. Dit was zijn kans. Toen luidde zijn naam nog Amenophis IV. Hij wilde alles veranderen in zijn land en dat deed hij. Allereerst moest er een einde komen aan de macht van de priesters van Amon, de oppergod. Ook wilde hij af van de verschillende goden en godinnen. Hij introduceerde een nieuwe en de enige god: Aton, de zonneschijf. Iedereen kon deze god aanbidden, hij was er voor iedereen. Ook wilde Amenophis IV kunstuitingen meer realistisch maken, bijvoorbeeld mensen afbeelden zoals ze er werkelijk uitzien. Verder veranderde hij de schrijftaal, deze moest minder officieel en voor iedereen toegankelijk zijn. De aanspreektaal werd veranderd en arbeiders kregen meer rechten, evenals vrouwen. Tevens veranderde hij zijn naam in Achnaton. Omdat hij op weerstand stuitte, stichtte hij een geheel nieuwe stad: Achet-Aton: de horizon van Aton. (het tegenwoordige Amarna) Hij huwde zijn nicht Nefertete, helaas kwamen uit dit huwelijk alleen dochters voort. De reliefs die gevonden zijn spreken echter een duidelijke taal: Achnaton aanbad zijn vrouw en zijn dochtertjes. Maar zijn droom, die zo mooi begon, eindigde in een drama. Omdat Achnaton op de vele afbeeldingen een bijna grotesk uiterlijk heeft, vermoedt men dat hij leed aan een ziekte. Tevens waren er dus geen troonopvolgers. Achnaton is mogelijk vermoord door volgelingen van de machtige Amon-priesters.

Mijn boek Achnaton, het Amarna drama is een ode aan deze opmerkelijke man. Een man met voor die tijd revolutionaire ideeën. Want de Oud Egyptische cultuur is in feite over een tijdspanne van zo’n 3000 jaar onveranderd gebleven. Hij was, voor zover bekend, de eerste die een monotheïstische godsdienst stichtte.

Ik heb, voorafgaand aan het schrijven, aan de universiteit van Leiden toehoordercolleges Hiëroglyfiek, het Oud Egyptisch schrift, gevolgd. Ik ben daar ook geholpen met het vinden van boeken met de juiste informatie.

Deze historische roman is exclusief te verkrijgen bij: www.gigaboekshop.nl