Delen via sociale media

Dit omvangrijke boek is mijn levenswerk. Het is ontstaan door een aantal mysterieuze zaken die ik ervoer tijdens een trektocht van een jaar dwars door Europa en Griekenland en een verblijf van een aantal maanden in Londen. Dit alles gebeurde tijdens de jaren 70. Ik was toen bevriend met een groep Engelse hippies. Hoewel ik niet geloof in paranormale zaken, had ik toch dingen ervaren die niet te verklaren zijn. Omdat het spannend en raadselachtig was, besloot ik het te gebruiken tot de aanzet van een thriller. In dit boek spelen de Tempeliers een grote rol. Deze legendarische ridderorde uit de middeleeuwen (opgericht 1118) spreekt zeer tot de verbeelding. Hoe werden zij zo immens machtig en wat is er waar van hun zogenaamde schat?

Ook het bewustzijn speelt een grote rol in dit boek. Toen ik dit bestudeerde stuitte ik op een omvangrijk werk van de Amerikaanse psychiater Julian Jaynes met de titel: The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Vrij vertaald: de oorsprong van het bewustzijn door de ineenstorting van de twee-kamer geest. Met de twee-kamer geest bedoelt Jaynes de 2 menselijke hersenhelften die verbonden zijn door het corpus callosum. Normaal werken de twee hersenhelften samen. Echter, wanneer de verbinding verwijderd wordt (zoals men vroeger deed bij epilepsie) ontstaan er allerlei problemen. Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen stemmen horen en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid. De doorbraak van twee-kamer geest tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat Jaynes ziet als een bewijs voor zijn theorie. Deze is zeer omstreden, dat maakte het voor mij alleen maar interessanter. Ondertussen ontdekte ik dat nog iemand hierover geschreven had, namelijk de Nederlandse psycholoog Pieter Vroon. Zijn boek Stemmen van vroeger: ontstaan en ontwikkeling van het zelfbewustzijn, gaat over hetzelfde fascinerende onderwerp.

Tijdens het lezen van deze boeken kwamen de ideeën voor mijn thriller eigenlijk vanzelf. Zeker omdat de Grieken – waar ik door mijn reizen door dat mooie land zoveel van afwist – een grote rol spelen in de theorieën van zowel Jaynes als Vroon.

Al lezend en schrijvend kwam het boek van de grond. Drie jonge mensen starten na het vinden van een mysterieuze koffer met een tamelijk lugubere inhoud, een zoektocht. Deze voert hen van Engeland naar Europa. Uiteindelijk belanden ze in Griekenland. Onderweg bezoeken ze aan de hand van aanwijzingen diverse plekken en moeten als het ware puzzels oplossen. Ze verdiepen zich in monnikenordes, oude symbolen en antieke culturen. Tegelijkertijd krijgen ze te maken met figuren die hen in de gaten houden en achtervolgen, zelfs aanslagen plegen.

Dit verhaal is niet alleen een uitermate boeiende en spannende reis dwars door Europa, maar ook een reis door het brein. De drie jongelui onderzoeken het bewustzijn en vooral het ontstaan ervan en ontdekken dat er in de oudheid iets mee gebeurd moet zijn.

Dit boek is te verkrijgen bij Lecturium uitgeverij en bij diverse websites. Ook als E-book.